Alexis Gorodine

Het werk van Alexis Gorodine heeft diepe wortels in de aarde en koestert een rijkdom aan subtiele kleuren en grijswaarden. Gorodine koppelt een mystieke sfeer aan aardse warmte. In de erosie van de materie ent hij de oerkracht van de taal en primitieve tekens. Ondefinieerbaar, niet getekend door plaats of tijd creëert hij zijn universum. Alles is herkenbaar maar bevreemdend, mysterieus, oud en nieuw tegelijk. Zijn taal is organisch gegroeid. Uit eeuwen primitieve culturen heeft hij een eigen schriftuur ontwikkeld: een authentiek alfabet. De symbolische gelaagdheid van zijn werk laat zich blijvend bevragen. Zijn werk is opgenomen in grote collecties en tal van musea o.a. Caracas, Bogota, New York, Brooklyn, Parijs, Annecy en Montpellier.

Odo Vanmeenen

Hasselt

  • permanente collectie