eric vande Pitte – l’intérieur de l’intimité – 120 pagina’s

gedrukt in een oplage van 500 exemplaren door Graphius – Gent

concept / vormgeving / fotografie : eric vande Pitte

auteurs: Thierry Cattoir / Eric de Kuyper / Hans Vandevoorde

prijs: €25

.

.

Naar aanleiding van de publicatie van het boek l’intérieur de l’intimité biedt Galerie Dessers in samenwerking met eric vande Pitte vier bibliofiele edities aan:

1.

boek + pigmentprint in een oplage van 30 ex. – 42 x 29,7 cm – €280 (+€95 lijst naar keuze)

.

2.

Marcelle, c’est moi – boek + pigmentprint op Dibond in een oplage van 60 ex. – 45 x 35 cm – €450

.

3.

boek + 4 originele tekeningen met oplichtend pigment op oud papier – 21 x 29,7 cm – €1200 (+€120 per lijst in eik)

.

4.

boek + 3D-print – 16,5 x 12 cm – oplage 30 ex. – €220