Cobra is een kort en simpel verhaal dat amper drie jaar duurt. In 1948 wordt Cobra gesticht in Parijs om in 1951 in Denemarken ontbonden te worden. Anderzijds is Cobra ook een zeer lang en complex verhaal. De reden hiervoor is dat Cobra, de belangrijkste Europese kunstrichting na 1945, absoluut niet ophoudt te bestaan. Na de ontbinding kennen de oorspronkelijke leden een parallelle maar individuele ontwikkeling en zijn ze een inspiratiebron voor talloze kunstenaars.

VAN HARTE WELKOM OP HET OPENINGSWEEKEND IN HASSELT & LEUVEN OP ZATERDAG 18 & ZONDAG 19 NOVEMBER VAN 11 TOT 18 UUR


 

HASSELT first floor MAURICE WYCKAERT
solo-tentoonstelling van één van de boegbeelden van de Belgische avant-garde. Maurice Wyckaert (°1923, Brussel) was bevriend met kunstenaars die de kortstondige Cobra-beweging gestalte gaven. Dit leverde uitbundig geschilderde doeken op waarin de schilder een wereld toont die constant in wording is.

 

 

HASSELT groundfloor JAN COBBAERT
alhoewel Jan Cobbaert (°1909, Heverlee) nooit deel uitmaakte van Cobra, voelde hij instinctief een grote verwantschap met deze expressieve beeldtaal. Dit resulteerde in kleurrijke en buitengewoon energieke doeken in heftige kleuren met sterk ingedeelde vlakken.

 

 

LEUVEN inside ALECHINSKY
solo-tentoonstelling met een selectie grafisch werk van de laatste nog levende Cobra-kunstenaar. In het werk van Alechinsky (°1927, Brussel) volg je zijn hand als in een performance: intuïtief en trefzeker stuurt die de fantasie en roept zo het volgende beeld alweer op.

 

 

LEUVEN windows KAREL APPEL
Karel Appel (°1921, Amsterdam) wordt gezien als één van de belangrijkste boegbeelden van de Cobra-beweging en bleef zijn verdere leven lang trouw aan de uitgagspunten van de revolutionaire groep waarvan hij één van de oprichters was.