MENU MENU

YOC is een persoonlijk project van Katrien Dessers. Met de oprichting van het platform wil ze een bijdrage leveren aan zichtbaarheid voor hedendaagse kunstenaars. Het platform loopt parallel met de reguliere werking van galerie Dessers die haar ervaring, netwerk en de infrastructuur van 530m2 ter beschikking aan hedendaagse kunstenaars die niet verbonden zijn aan een galerie en dit van 12.05 tot 01.08.22 .

.

HEDENDAAGS / Te veel hedendaagse kunstenaars krijgen te weinig toonkansen. Het aantal promotiegaleries en de gecureerde en/of gesubsidieerde initiatieven zijn te beperkt om alle kunstenaars met potentieel aan bod te laten komen.  En het mag gezegd, toonkansen hebben voor een stuk te maken met timing, toeval of geluk. Waarom de ene kunstenaar het waarmaakt en de andere niet, heeft niet alleen met talent, visie of beeldkracht te maken. Alles begint met zichtbaarheid. .

.

SELECTIES / YOC is een platform dat zichtbaarheid voor hedendaagse kunstenaars garandeert. Online op yoc.today, maar vooral door de organisatie van groepstentoonstellingen in de vier tentoonstellingsruimten van Galerie Dessers. De kunstenaars worden geslecteerd via OPEN CALLS op Instagram of na het volgen van een COACHINGSTRAJECT. De volgende tentoonstelling PALIMPSEST zal doorgaan in 3 delen en dit van 12 mei tot en met 31 juli 2022. De geselecteerde kunstenaars zullen 530m2 invullen met als doel een sterk collectief geheel neer te zetten. Hoewel de beeldtaal van elke kunstenaar persoonlijk is, is diversiteit geen valkuil, maar wel de fundering van een intrigerende dialoog. .

.

PROFESSIONELE OMKADERING / YOC biedt een professionele omkadering voor kunstenaars die nood hebben aan feedback op hun portfolio of op de fundering van hun prijszetting. Door middel van coaching worden verbeterpunten aangereikt die ervoor zorgen dat je als kunstenaar professioneel en voorbereid elke toonkans benut, .

.

VOOR WIE / YOC ondersteunt kunstenaars die niet contractueel verbonden zijn aan een galerie en/of platform. Leeftijd speelt geen rol. Alle media zijn toegelaten. .

.

ONAFHANKELIJK / YOC zorgt voor de promotie, organisatie en professionele omkadering, maar de kunstenaars zijn niet gebonden. Bewegingsvrijheid is onontbeerlijk voor artistieke groei

.

.

MEER INFO : WWW.YOC.TODAY.