Alexandra Cool

Alexandra Cool (°1961) woont en werkt in Villa Hellebosch, een schrijversresidentie in Vollezele. Het landhuis wordt ondermeer gebruikt als gastenverblijf om binnen- en buitenlandse auteurs een tijdelijke werkplek aan te bieden.Van die gelegenheid heeft Alexandra Cool gebruik gemaakt om een reeks portretten te maken met een pinhole camera, een zelfgemaakte doos met een klein gaatje waar lichtgevoelig papier tegenover wordt geplaatst.

Met hun medewerking plaatste de fotografe de camera in de woon-werkkamer. De enige vraag van de fotografe was dat de schrijvers zoveel mogelijk in dezelfde houding bleven zitten gedurende ongeveer dertig minuten. Dat leverde beelden op die fotografisch maar ook inhoudelijk heel wat te vertellen hebben. Niemand kan lange tijd onbeweeglijk blijven. Hoofden worden bewogen, een hand slaat de bladzijde van een boek om, het licht verschuift. Allemaal factoren die het definitieve beeld gaan bepalen. Zo ontstonden portretten die geen duidelijke weergave zijn van het personage. De omgeving is doorgaans scherp, maar de menselijke figuur, waar het om gaat, wordt als het ware opgelost in een letterlijke schemerzone.

De geportretteerde wordt een soort fantoom, een geest die al denkend, schrijvend, lezend niets tastbaars van zijn fysieke verschijning aan de toeschouwer te bieden heeft. Eigenlijk gaan deze foto’s naar de essentie van het schrijversschap, alle woorden en zinnen ontstaan in de geest van de auteur, blijven misschien warrig tot ze op papier staan als essay, poëzie, roman. Pas naar het einde toe wordt alles helder en scherp.

  • CONTEMPORARY ART - LEUVEN