Franca Ravet

°1957 AARLEN 

 

Waar ligt precies de grens tussen wat iemand is, en wat hij lijkt te zijn? Het is een lastige vraag, nochtans cruciaal om de identiteit van een persoon te bepalen, om hem als het ware te definiëren. Misschien maken alle verschijningsvormen uit wat de mens is wat hij is, zijn het als lagen van eenzelfde entiteit.

Boeiende materie alleszins, al zeker wanneer een kunstenaar het als uitgangspunt neemt voor haar werk. Met haar grafisch werk, waarin ze laag na laag het eerder geconstrueerde beeld bewerkt, wist, van richting verandert, tot er min of meer toevallig een figuur uit voortkomt, een identiteit, komt Franca Ravet aardig in de buurt van een antwoord. Het is een intensieve, obsessieve zoektocht naar de dualiteit van de persoonlijkheid, die vorm krijgt in complexe maar steeds herkenbare beelden.

In haar reeks ‘Liens du sang‘ gaat ze een stap verder. Hier onderzoekt ze de identiteit in relatie tot familieleden, en meer bepaald de zaken die onbesproken blijven in een familie:

‘Je présente une facette importante de mon travail qui se développe depuis une dizaine d’années sur la répétition obsessionnelle d’une empreinte graphique. Celle-ci s’est imposée de façon abstraite en un profil, en une trace identitaire ou en simple questionnement basé sur le ressenti. Ce travail qui touche plus à l’intime, n’est pas dans une pulsion narrative mais essentiellement dans la réflexion des non-dits familiaux’.

Het uitbeelden van wat niet verwoord kan worden. Het is een zoektocht die misschien geen einde kent, maar die alleszins intrigerend werk oplevert.

The ArtCouch

 

 

fotografie ©Laurent Antonelli /Blitz Agency

.

.