Lieven Decabooter

°1961 KORTRIJK

 

 

Lieven Decabooter vertrekt vanuit bestaande beelden en bedenkt vanuit zijn persoonlijk archief scenario’s door nieuwe beelden te creëren met meerduidige betekenissen. Een verzameling van samengestelde beelden waarbij de montage belangrijk is. Buiten het narratieve, lijken de beelden omwille van het cinematografische uitgangspunt ook filmische connotaties te hebben. 

Maar anders dan bij film, moet schilderkunst het doen met een stilstaand beeld dat als voordeel heeft dat het de toeschouwer uitnodigt om zijn eigen interpretatie te geven aan wat er zich binnen en vooral buiten de randen van het doek afspeelt.

Het is de suggestie die de toeschouwer dwingt tot associatie en een persoonlijke invulling waardoor hij zowel voyeur als medeplichtige wordt. 

Naast het flirten met het filmische, is het schilderkunstige voor Lieven Decabooter van groot belang. Hij spijkert het linnen omgekeerd op de spieramen, zodat de geprepareerde, witte kant langs achteren zit en de vezelige, bruine kant vooraan. Een eerste laag laat zich daardoor onmiddellijk in het vlak zuigen, wat grenzen en toetsen vervaagt tot een onbestemde diepte.  Door  de verschillende technieken en het kleurgebruik krijgen de beelden een bijzondere gelaagdheid wat de beleving nog intrigerender maakt.