Ronald Ceuppens

Het werk van Ronald Ceuppens (1970, Mechelen) zit besloten in zichzelf waardoor het ondoorgrondelijk lijkt. De essentie ligt in de onbereikbaarheid, de onoverbrugbare barrière die de tijd opwerpt voor wat geweest is. Die onbereikbaarheid leidt misschien tot nostalgie maar is steeds gerelateerd aan het heden en kijkt vanuit het ‘nu’ terug. Die koppeling is er altijd en is terug te vinden in het gebruikte materiaal. Het kwetsbare papier dat samengehouden wordt door stiksels en koorden. Aan dat papieren omhulsel van een verloren fysieke aanwezigheid hangt mysterie, maar evenzeer een gevoel van vervreemding en isolement.En dit in relatie met het onbereikbare landschap dat een gevoel van verlangen oproept.

  • CONTEMPORARY ART - LEUVEN